Dictionary Reference to the Word ‘Maori’

This page is as a reference to the posts on Discovering Maori. The following is the definition of the word ‘māori’ as found in:

A DICTIONARY of the MAORI LANGUAGE by Herbert W. Williams, M.A.
The seventh Edition 1971.

Māori (i). 1. a. Normal, usual, ordinary. Tirohia iho, e hine ma, ki te parera e tere atu na; ehara tena, he manu maori (That is not it, just an ordinary bird—it was a paradise duck) (M. 235). Very frequently used to distinguish objects from others having special characteristics; thus, kaipuke māori was a sailing vessel, as distinguished from a steamer; kuri māori, dog, as opposed to introduced quadrupeds: Ko te kai he kuri māori (N. 117); rākau māori, ordinary, inferior trees, not finer timber trees; tangata māori, man, human being, as opposed to a supernatural being: Ehara i te mahi tangata maori, na te atua tenei mahinga (N. 150); later, man of the Polynesian race, not a foreigner, the distinction not being confined to colour; wai māori, fresh water: Nga ika i te wai tai, i te wai maori (M. lxxvii); whetü māori, lesser, unimportant stars: Takarokaro noa ana te whetu maori o runga (M. 25).

2. Native, or belonging to New Zealand, Maori (a comparatively modern use; ‖ 3, below). Kaore i ata poto te korero mai nga tikanga tapu, nga tikanga noa, he mea kaiponu mai e nga tohunga maori (M. lxxviii).

3. n. Person of the native race, New Zealander, Maori. Ko to te Maori ritenga tawhito tenei, ana ka marenatia (Hae. 205). Me i kore he atua nui onamata, e kore e whai atua ririki nga Maori (M. lxxvii). Note—This use began about 1850. Early European writers invariably spoke of natives, or New Zealanders, one of the earliest examples of the use of the word “Maori” in English (Hae. 204) being in the translation of the passage above. It appears, therefore, as if the usage originated with the Maoris themselves.

4. ad. Freely, without restraint, without ceremony, without object, etc. Kua puta ia ki waho i te pito o te rua ra, kua ora ia, kua haere maori noa iho i te koraha (W. iv, 183). Ka haere matou i te huarahi, a ka ngaro taua huarahi, katahi matou ka haere maori noa atu i roto i te ngahere.—Ka maoa mai te mahi o te parera; ara i kai, i kai, kihai i aha, mahue maori etahi.—He turi maori no te koroke nei (Sheer obstinacy, etc.)—E pai ana kia peia maoritia.—I patua maoritia ia (He was struck unintentionally).

whakamāori, v.t. Render into the Maori language. (mod.)

Māori (ii). 1. a. Clear, intelligible. ‖ Rapanui, māori, lucid, etc.

2. ad. Clearly, explicitly. Me korero maori atu au, kia ata mohio ai koe ki taua whenua.

3. v.t. Observe, take notice (perhaps only used to call attention to a fact). Maori koe kahore he kai o tenei wahi.

māoriori, a. Free from anxiety, contented. Ka maoriori toku ngakau.

māoritanga, n. Explanation, meaning. Ko te maoritanga o nga ingoa o enei, ko Tangaroa he ika, ko Rongomatane ko te kumara (M. v).

whakamāori, v.t. Explain, elucidate. Whakamaoritia mai tena kupu.—Kua hia e ia te whenua ki te kauae o tona tupuna o Muriranga-whenua: te whakamaoritanga o taua matau nei, kei Heretaunga ko te Matau-a-Maui (T. 23).

Māori (iii), n. 1. A variety of kümara.

2. A variety of taro.

3. A variety of potato.